ROĐENI U PROKUPLJU: Dragan Borisavljević – novinar i pesnik

Internet portal ‚‚Prokupačke vesti“ priređuje serijal tekstova i priloga na temu ‚‚Rođeni u Prokuplju“. Cilj tekstova je da se podsetimo i ne zaboravimo ko je sve rođen na teritoriji grada Prokuplja.

Foto: Wikipedia, Dragan Borisavljević, fotografija iz ličnog arhiva Dragana Borisavljevića a sačinio ju je Vuk Trnavski
Foto: Wikipedia, Dragan Borisavljević, fotografija iz ličnog arhiva Dragana Borisavljevića a sačinio ju je Vuk Trnavski

Dragan Borisavljević (Pločnik, 1938 – Prokuplje, 20. maj 2016) bio je profesor u topličkim školama, novinar i pesnik.

Kao profesor srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti i nastavnik ruskog jezika radio je u osnovnim školama u Topličkoj Velikoj Plani i školi „9. oktobar“ u Prokuplju, u kojoj je više od dve decenije bio i direktor. Potom se posvećuje novinarstvu kao dopisnik Politike iz Toplice kojoj ostaje veran do svoje smrti.

Jedan je od kreatora kulturnog života Prokuplja i Toplice šezdesetih godina 20. veka, kada je s grupom mladih pisaca pokrenuo časopis „Tok“, Književno društvo „Rade Drainac“, Drainčeve susrete pesnika i izdavačku delatnost. Na njegovu inicijativu podignut je spomenik Radu Draincu u Prokuplju i obnovljena njegova rodna kuća u Trbunju kod Blaca.

Poezijom je počeo da se bavi kao prokupački gimnazijalac, a pisao je i prozu, književnu kritiku i bavio se lingvistikom. Kao novinar negovao je reportažu u Politici duže od četiri decenije.

Zastupljen je u brojnim antologijama i zbornicima srpske poezije. Pesme su mu prevođene na makedonski, bugarski i beloruski jezik. Prevodio je s ruskog i makedonskog.

KNJIGE I PESME

Male obnove, Književno društvo „Rade Drainac“, Prokuplje 1968,
Stara jeza, Drainac, Prokuplje, 1989,
Avram, Udruženje srpskih izdavača, Beograd, 2014,

Studije i monografije

Govor Prokuplja i okoline, jezička studija, 1988,
Prokuplje, monografija, SO Prokuplje, Prokuplje, 1995,

Nagrade i priznanja

Orden rada
Orden rada za vojne zasluge,
Zlatna značka KPZ Srbije,
Svetosavska povelja,
Nagrada Drainac za doprinos afirmaciji topličke kulture, 2014,

Podeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.